Qlik View - analizy Business Intelligence

Analizy danych proste dla wszystkich jak nigdy dotąd
 
QlikView to prosta jak nigdy dotąd analiza danych dostępna dla wszystkich. Opatentowana technologia firmy QlikTech to natychmiastowe, wykonywane w pamięci, przetwarzanie dużych ilości danych pozwalające na wdrożenie zaawansowanych metod analitycznych w ciągu kilku dni. Wykorzystując QlikView, przedsiębiorstwo może odnieść rzeczywiste korzyści wyjątkowo szybko – modyfikując, wdrażając – i co najważniejsze – używając w codziennej pracy aplikacji do analizy danych.Uwolnienie inwencji użytkownika

 
QlikView umożliwia użytkownikom samodzielne podejmowanie trafnych decyzji w dowolnym momencie i miejscu. Wykonane analizy mogą  być przeniesione off-line, np. na laptop, pozostając w pełni funkcjonalne, włączając w to dostęp do każdego szczegółu dowolnej transakcji. Wyniki mogą być drukowane w postaci raportów, zapisywane w formacie PDF, a także exportowane do MS Excel.

 
Szybki we wdrożeniu, łatwy do nauki, prosty w użyciu

 
Aby korzystać z oprogramowania QlikView wystarczy krótkie przeszkolenie użytkownika końcowego.
 

Jednolita architektura umożliwiająca wykorzystanie analiz, aplikacji i raportów
 
QlikView udostępnia wspólną architekturę zaspokajając  ą wszystkie potrzeby związane z analizą danych. Uważnie planując uprawnienia użytkowników, firma może udostępnić analizy ad hoc zaawansowanym użytkownikom, raporty w formie wydruków dla zdalnych użytkowników, analizę wskaźnikową dla zarządu i aplikacje analityczne dla kierownictwa średniego szczebla. Wspólna jednorodna architektura zapewnia wszystkim użytkow  nikom jedną prawdziwą informację – od analizy wskaźnikowej do pojedynczej transakcji.  

 

Szybki zwrot z inwestycji niższe koszty

 
Tysiące przedsiębiorstw na całym świecie wdrożyło aplikacje QlikView w ciągu zaledwie kilku dni. System umożliwia przygotowanie w pełni funkcjonalnego prototypu w ciągu kilku godzin. System pozwala na obsługę nieograniczonej liczby wymiarów i miar, które można dodać w ciągu kilku minut. Wdrożenia są szybkie i skutkują błyskawicznym zwrotem z inwestycji.